Voor corporaties

Net zo goed als huiseigenaars willen veel huurders graag lang zelfstandig blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Daarom moeten ook zij zich bewust zijn van hun wensen en de mogelijkheden die de eigen huurwoning biedt. Ook zij hebben informatie en advies nodig, om vervolgens tijdig goede keuzes te kunnen maken. Lang zult u wonen neemt deze uitdaging graag aan en nodigt naast de gemeenten met name ook de corporaties uit om hier werk van te maken.

 

Als schot voor de boeg hier een viertal mogelijke uitgangspunten voor vruchtbare samenwerking:

  • verbetering van de levensloopbestendigheid van de voorraad corporatiewoningen, passend binnen de (financiële en organisatorische) mogelijkheden van de corporaties
  • nieuwe stimulansen tot zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van huurders (en huurdersverenigingen)
  • verantwoorde inzet van Wmo- en opplusbudgetten, waarbij ook huurders kunnen worden gestimuleerd een deel van de aanpassingen zelf te betalen
  • één brede en gezamenlijke aanpak van de communicatie over het ‘langer zelfstandig thuis wonen’ door corporatie, huurdersverenigingen, welzijnsorganisaties en gemeenten.

Is uw corporatie geïnteresseerd in een oriënterend gesprek om de mogelijkheden tot samenwerking met Lang zult u wonen door te nemen? Neem dan even contact op.

 

afspraak-button