Zoekt u bepaalde berichten? Kies dan een trefwoord

Typen, klikken of tikken ... vinden!

Lang zult u wonen en I&O publiceren vier onderzoeken naar langer thuis wonen

We blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat stelt eisen aan onze woonomgeving. Bereidt de 55+'er zijn woonsituatie voor op de toekomst? Denkt de (toekomstige) oudere na over wat er nodig is om thuis te blijven wonen? In opdracht van Lang zult u wonen deed I&O Research in 2018 en 2019 vier onderzoeken onder duizenden 55+'ers in Nederlanders. In vier verschillende onderzoeksrapporten is te lezen wat de kennis, de houding en het gedrag is van 55+'ers als het gaat om langer zelfstandig thuis wonen.  

Onderzoek 1: Langer thuis in (w)elk huis

Langer thuis wonen lijkt de nieuwe norm: 85% van de 55+’ers in Nederland zegt er in hun woonsituatie rekening mee te houden dat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Maar er is ook en uitdaging. Veel 55+’ers vinden zichzelf te jong om nu al maatregelen te nemen en stellen acties uit. Oude ouderen hebben geen behoefte en geen zin meer om te verbouwen of verhuizen.

Download rapport 1: Langer thuis in (w)elk huis

Onderzoek 2: Geld (over) voor langer thuis

Het duurzamer en levensloopbestendig maken van de woning is een individuele beslissing. De inwoner kiest zelf of hij al dan niet zijn geld uitgeeft aan het toekomstbestendig maken van zijn woning. Hebben 55+'ers het geld om te investeren en willen ze dat ook? I&O Research onderzocht de factor geld in relatie tot woningverbeteringen onder 3007 respondenten van 55 jaar en ouder.

Download rapport 2: Geld (over) voor langer thuis

Onderzoek 3: Kiezen voor langer thuis

Hoe maken (toekomstige) ouderen een keuze voor levensloopbestendig wonen? Welke afwegingen maken ze, hoe zoeken ze informatie en wie helpt hen bij het nemen van een beslissing? Deze vragen staan centraal in het derde onderzoek van I&O Research in opdracht van Lang zult u wonen. In totaal werden 6686 respondenten van 55 jaar en ouder ondervraagd. Het onderzoek geeft inzicht in wat de 55+'er over de streep kan trekken of juist weerhoudt om het huis op tijd levensloopbestendig te maken.

Download rapport 3: Kiezen voor langer thuis

Rapport 4: Langer zelfstandig thuis wonen

In dit rapport wordt ingegaan op de waarden die de verschillende 55- plussers hebben en hun houding en bewustwording ten opzichte van levensloop geschikt wonen. Niet iedereen is immers gelijk en verschillende groepen mensen worden door verschillende aspecten getriggerd om hun gedrag te veranderen. I&O Research onderscheidt in het waardenmodel 10 groepen mensen met iedere een specifiek waardeprofiel.