Video’s in overvloed!

Alle uitzendingen makkelijk terugkijken

Lang zult u wonen | Het woonservicecomplex te Ommen nodigt de wijk uit

Ouderen die zelfstandig nabij het woonservicecomplex wonen, maken graag gebruik van de wijkkamer. Samen eten, samen dingen maken, en zeker jezelf nuttig maken.