Zoekt u bepaalde berichten? Kies dan een trefwoord

Typen, klikken of tikken ... vinden!

Vergunningsvrije mantelzorgwoning in de tuin

De overheid wil dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen. In dat streven passen de nieuwe regels voor mantelzorgwoningen die per 1 oktober 2014 in werking moeten treden.

Vanaf die datum is geen bouwvergunning meer nodig voor nieuwbouw in de tuin of aanbouw aan het huis, onder de strikte voorwaarde dat deze ruimten worden bewoond door iemand die hulpbehoevend is. Dat kan een ouder iemand zijn, maar ook een jongere met een psychische of lichamelijke beperking. Het hoeft hier niet per se om familie te gaan.

Ook een schuur of garage die wordt omgebouwd tot aanleunwoning valt onder de nieuwe regeling. Daarnaast kunnen gemeenten de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen vergroten door er in hun bestemmingsplannen op in te spelen.

Meer over het besluit leest u op pagina 15 (paragraaf 5.1.3) van de brief over Langer zelfstandig wonen die minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Van Rijn (WVS) op 4 juni 2014 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Klik hier om deze brief te downloaden.