Uw gemeente straks ook?

Campagne voeren met Lang zult u wonen

Bewustwordingscampagne

Lang zult u wonen informeert inwoners met veel praktijkvoorbeelden. Lang zult u wonen is de bewustwordingscampagne met de boodschap: maak uw woning tijdig veiliger en comfortabeler, zodat u met plezier in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Ook bij beginnende dementie.

Voor wie?

Lang zult u wonen is er voor gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties die senioren (en hun kinderen) willen aanzetten om na te denken over de vraag hoe ze thuis kunnen blijven wonen en welke maatregelen zij daartoe kunnen nemen. De campagne biedt deze organisaties veel mogelijkheden om hierin samen te werken.

Onze aanpak

U kunt de campagne opbouwen, zodat hij bij uw lokale situatie past. Wij richten eerst samen met u de campagne in en organiseren wij een workshop met stakeholders. Vervolgens heeft u de keuze uit één van de vijf keuzepakketten. Zo’n keuzepakket kunt al dan niet aanvullen met een opties of maatwerk. De ervaring leert dat bewustwording een kwestie is van lange adem. Daarom adviseren wij in ieder geval drie jaar campagne te voeren. Per jaar kunt u een ander accent leggen en wisselen van pakket.

Aan de slag

Bij de start van de campagne richten we de communicatiekanalen in op deelname van uw gemeente en organiseren wij een workshop voor interne en externe stakeholders.

 

Inrichting

> U krijgt een gemeentepagina op de website  www.langzultuwonen.nl
> Wij passen de folderlijn aan met uw gemeentelogo  en eigen informatiepagina.

Workshop voor stakeholders

> We lichten toe hoe de campagne werkt;
> We maken een factsheet met relevante cijfers  en feiten voor de gemeente en peilen de ‘sense of  urgency’ bij andere stakeholders
> We inventariseren ieders mogelijke rol en inzet  om de campagne tot een succes te maken;
> We inventariseren het netwerk en de  communicatiekanalen van de aanwezige  stakeholders, zodat zij ook kunnen bijdragen  aan de verspreiding van de boodschap ‘Lang zult  u wonen’;
> We werken aan intern draagvlak binnen de  gemeente;
> We maken een rapportage en zetten alles wat  wordt afgesproken in een draaiboek waarmee u de uitvoering van de campagne in kunt;
> We leveren het communicatiemateriaal  (persbericht, huis-aan-huis bericht,  uitnodiging enz.) dat bij een start van de  campagne handig te gebruiken is.

 

Onze pakketten

De campagne Lang zult u wonen bestaat uit verschillende communicatiemiddelen en activiteiten. Deze zijn in een vijftal pakketten samengevoegd. U kiest het pakket dat bij uw organisatie en ambities past. Het pakket geldt voor één jaar.

PAKKET A; de communicatie en materialen zijn op orde en u kunt aan de slag

 

Pakket A

biedt alle communicatiemiddelen en -materialen om senioren te informeren. U zet de middelen en materialen naar eigen inzicht in.

> Gebruiksrecht motto & beeldmerk;
> Gebruiksrecht fotografie;
> Uitgebreid folderpakket;
> 4 x 4p A4 brochure ruimtes (1000 stuks);
> 16p A4 brochure algemeen (1000 stuks);
> 16p A4 brochure dementie (1000 stuks);
> 16p A6 scanboekje algemeen (1000 stuks);
> 16p A6 scanboekje dementie (1000 stuks).
> Materialen (banners, posters e.d.);
> Gebruik website en eigen gemeentepagina;
> Gebruik sociale media LZUW;
> Meeliften op freepublicity;
> 6 Berichten voor het huis-aan-huisblad,  eigen sociale media en website.

PAKKET B; uitgebreid met lokaal Lang zult u wonen nieuws

 

Pakket B

biedt bovenop alle beschikbare informatie, ook lokaal nieuws. We verzorgen een interview met fotografie met een persoon of organisatie die belangrijk is voor Lang zult u wonen in uw gemeente.

> Gebruiksrecht motto & beeldmerk;
> Gebruiksrecht LZUW fotografie;
> Uitgebreid folderpakket;
> 4 x 4p A4 brochure ruimtes (1000 stuks);
> 16p A4 brochure algemeen (1000 stuks);
> 16p A4 brochure dementie (1000 stuks);
> 16p A6 scanboekje algemeen (1000 stuks);
> 16p A6 scanboekje dementie (1000 stuks).
> Materialen (banners, posters e.d.);
> Gebruik website en eigen gemeentepagina;
> Gebruik sociale media LZUW;
> Meeliften op freepublicity;
> 10 Berichten voor het huis-aan-huisblad,  eigen sociale media en website;
> 1 Interview met een lokale stakeholder;
> Fotografie bij het interview;
> Interview te gebruiken in eigen media;
> Afstemming met communicatieafdeling;
> Interview op LZUW website en sociale media.

 

PAKKET C; uitgebreid met meer lokaal Lang zult u wonen nieuws en een video

 

Pakket C

heeft dezelfde opzet als pakket B, maar biedt meer lokaal nieuws in de vorm van een video.

> Gebruiksrecht motto & beeldmerk;
> Gebruiksrecht LZUW fotografie;
> Uitgebreid folderpakket;
> 4 x 4p A4 brochure ruimtes (1000 stuks);
> 16p A4 brochure algemeen (1000 stuks);
> 16p A4 brochure dementie (1000 stuks);
> 16p A6 scanboekje algemeen (1000 stuks);
> 16p A6 scanboekje dementie (1000 stuks).
> Materialen (banners, posters e.d.);
> Gebruik website en eigen gemeentepagina;
> Gebruik sociale media LZUW;
> Meeliften op freepublicity;
> 10 Berichten voor het huis-aan-huisblad, eigen sociale media en website;
> 1 Interview met een lokale stakeholder;
> Fotografie bij het interview;
> Interview te gebruiken in eigen media;
> Afstemming met communicatieafdeling;
> Interview op LZUW website en sociale media;
> 1 video (inclusief script, opname en montage).

PAKKET D; uitgebreid met themabijeenkomst en bijbehorend lokaal nieuws

Pakket D

biedt een themabijeenkomst voor senioren verzorgd door onze bouwkundig adviseur. Wij maken hier nieuws van in uw gemeente.

> Gebruiksrecht motto & beeldmerk;
> Gebruiksrecht LZUW fotografie;
> Uitgebreid folderpakket;
> 4 x 4p A4 brochure ruimtes (1000 stuks);
> 16p A4 brochure algemeen (1000 stuks);
> 16p A4 brochure dementie (1000 stuks);
> 16p A6 scanboekje algemeen (1000 stuks);
> 16p A6 scanboekje dementie (1000 stuks).
> Materialen (banners, posters e.d.);
> Gebruik website en eigen gemeentepagina;
> Gebruik sociale media LZUW;
> Meeliften op freepublicity;
> 10 Berichten voor het huis-aan-huisblad, eigen sociale media en website;
> Organisatie van de themabijeenkomst;
> Persbericht + 50 posters;
> Afstemming met communicatieafdeling;
> Inhoudelijk programma met onze bouwkundig adviseur;
> Aanwezigheid kleine tentoonstelling;
> Verslaglegging, inclusief fotografie;
> 1 Interview stakeholder op locatie;
> Fotografie bij interview;
> Berichtgeving op LZUW website en sociale media.

Verslaglegging en fotografie zijn ook beschikbaar
voor gebruik in uw eigen media.

PAKKET E; uitgebreid met een lokale Lang zult u wonen markt en bijbehorend nieuws

Pakket E

biedt lokale ondernemers in de campagne een plek op de markt, waar zij senioren kunnen informeren over hun diensten en producten. Ook dit is nieuwswaardig en krijgt natuurlijk media-aandacht.

> Gebruiksrecht motto & beeldmerk;
> Gebruiksrecht LZUW fotografie;
> Uitgebreid folderpakket;
> 4 x 4p A4 brochure ruimtes (1000 stuks);
> 16p A4 brochure algemeen (1000 stuks);
> 16p A4 brochure dementie (1000 stuks);
> 16p A6 scanboekje algemeen (1000 stuks);
> 16p A6 scanboekje dementie (1000 stuks).
> Materialen (banners, posters e.d.);
> Gebruik website en eigen gemeentepagina;
> Gebruik sociale media LZUW;
> Meeliften op freepublicity;
> 10 Berichten voor het huis-aan-huisblad, eigen sociale media en website;
> Werven van ondernemers, maatschappelijke organisaties;
> Gezamenlijk opstellen van een draaiboek;
> Informatieavond voor ondernemers, maatschappelijke organisaties;
> Organisatie, pr en communicatie;
> Aanwezigheid grote tentoonstelling;
> Aanwezigheid van ons bouwkundig adviseur;
> Evaluatie en terugkoppeling;
>Verslaglegging, inclusief fotografie;
> Publicatie verslag in eigen media en LZUW media;
> De gemeente stelt de faciliteiten beschikbaar.

Verslaglegging en fotografie zijn ook beschikbaar voor
gebruik in uw eigen media.

Optie 1 | Netwerkbijeenkomsten

Lang zult u wonen verzorgt gedurende het jaar drie netwerkbijeenkomsten voor u en uw stakeholders.
Wij bieden:
> Een vervolg op de startworkshop;
> Een inhoudelijk programma dat in samenspraak met u tot stand komt;
> Een rapportage en terugkoppeling van de gemaakte afspraken;
> Grotere bekendheid van de campagne.

Optie 3 | Scholing en kennis

Vrijwilligers kunnen tijdens een huisbezoek uw inwoners persoonlijk informeren. Wij bieden scholing van vrijwilligers en inzet door onze bouwkundig adviseur. U ontvangt:
Wij bieden:
> Neemt de organisatie op zich
> Zorgt voor pr & communicatie
> De gemeente zorgt voor de benodigde faciliteiten
> Scholing van vrijwilligers in drie dagdelen
> 10 handboeken met checklist te gebruiken bij het huisbezoek;
> Advies en ondersteuning bij werving van vrijwilligers;
> Afstemming met betrokken vrijwilligersorganisatie of - coördinator;
> Persbericht bij de start van Lang zult u wonen vrijwilligers;
> Afstemming met de communicatie-afdeling
> Verspreiding nieuws via Lang zult u wonen media-kanalen.

Optie 5 | Blijverslening voor inwoners

Wij bieden uw inwoners alle relevante informatie over de Blijverslening in uw gemeente.
Wij bieden:
> Uw gemeentelijke informatie over de Blijverslening op gemeentepagina;
> 6 (Maatwerk) artikelen in Huis-aan-huis (excl. inkoop advertentieruimte en vormgeving);
> Bijbehorende inzet sociale media Lang zult u wonen.

Onze opties

U kunt de campagne uitbreiden met één van de vele opties. Met een of meerdere van deze opties maakt u uw lokale aanpak compleet (en vullen uw gekozen pakket aan).

Optie 2 | Feestelijke startbijeenkomst

Een feestelijke of ludieke startbijeenkomst voor deelnemers en stakeholders in uw regio of gemeente is goed voor betrokkenheid en draagvlak.
Wij bieden:
> Lang zult u wonen neemt de organisatie op zich;
> Zorgt voor pr & communicatie;
> De gemeente zorgt voor de benodigde faciliteiten.

Optie 4 | Huis-aan-huis artikelenpakket

Huis-aan-huis wordt over het algemeen goed gelezen door inwoners uit uw gemeente en is dus een goed medium om tips en adviezen van Lang zult u wonen te delen.
Wij bieden:
> 10 Standaard artikelen voor gemeentepagina in Huis-aan-huis;
> Inclusief campagnebeeld aangeleverd;
> Met call to action naar gemeentelijke contactinformatie (excl. vormgeving, inkoop advertentieruimte).

Optie 6 | Blijverslening voor bedrijven

Bedrijven (aannemers, installateurs, hoveniers, hulpmiddelenleveranciers enz.) zijn nodig om daadwerkelijk het comfortabel en veilig wonen van ouderen mogelijk te maken.
Wij bieden:
> Workshop over kansen voor lokaal bedrijfsleven in de seniorenmarkt en de Blijverslening door LZUW-team;
> Aanwezigheid van de kleine tentoonstelling;
> Inhoudelijke voorbereiding en afstemming programma met gemeente;
> Bijbehorende pr & communicatie op evenementenkalender website en sociale media.
> ondersteuning bij organisatie, werving bedrijven

Lang zult u wonen ook in uw gemeente? Verken de mogelijkheden in een vrijblijvend gesprek door contact op te nemen. Ook kunt u een Brochure ontvangen met daarin de prijslijst.