Valgevaar bed

Om de kans op het uit bed vallen te verkleinen, kunt u het bed met één zijde tegen de muur plaatsen. Ook zijn er bedhekken te verkrijgen.