Drempelvervanger

Drempels kunnen problemen opleveren. Bij een te hoge drempel kunt u gebruikmaken van een drempeloploop (een schuin oplopende rubberen of stalen plaat) aan de binnen- en/of buitenzijde van de deur. Een te hoge drempel bij de buitendeur kunt u verhelpen met het ophogen van de bestrating bij de voordeur.

In bepaalde situaties is het handig een bestaande binnendrempel te verwijderen en hier een zogenaamde drempelvervanger te plaatsen. Deze drempelvervangers zijn ook geschikt voor het overbruggen van kleine hoogteverschillen tot 4 cm. Ze vormen door hun zeer beperkte hoogte geen obstakel voor bijvoorbeeld een rolstoel of rollator. De drempelvervangers zijn leverbaar in aluminium, hout of rubber.