Zoekt u bepaalde berichten? Kies dan een trefwoord

Typen, klikken of tikken ... vinden!

Met steun van provincie

Provincie Overijssel heeft door het beschikbaarstellen van middelen het opzetten en inrichten van de website voor de campagne mogelijk gemaakt. Dit heeft de provincie gedaan omdat ze het belangrijk vindt dat gemeenten ervoor gaan zorgen dat de inwoners met een eigen huis gaan denken aan de toekomst. De provincie faciliteert de campagne niet alleen door het beschikbaarstellen van gelden, maar vooral ook door het stimuleren van gemeenten om mee te doen.

logo lang