Zoekt u bepaalde berichten? Kies dan een trefwoord

Typen, klikken of tikken ... vinden!

“Langer zelfstandig blijven wonen? Dat leeft hier zeker.”

Herman Engberink, wethouder van Olst-Wijhe, merkt  duidelijk dat met name 50-plussers meer gaan nadenken over waar ze over pakweg tien jaar wonen: “In onze gemeente is het gewoonte dat we als bestuur jaarlijks de twaalf kernen bezoeken om nog beter op de hoogte te blijven van wat er speelt. Ook daar merken we dat langer zelfstandig blijven wonen de mensen bezighoudt. Ik verwacht dan ook dat de Lang zult u wonen-markten goed bezocht zullen worden.”

Aandacht voor lichamelijke conditie
“Bij de kernbezoeken geef ik een presentatie waarin ook Lang zult u wonen aan de orde komt. Op tijd zorgen voor aanpassingen aan de woning maakt de kans groter dat je er langer kunt blijven wonen, dat staat vast. Daarnaast is het belangrijk dat bewoners aan hun gezondheid denken, en dat ze bij lichamelijke ongemakken goed geholpen worden. Zo schenken we bijvoorbeeld aandacht aan fysiotherapie. Verder zijn veiligheid en duurzaamheid thema’s die goed passen bij langer zelfstandig wonen.”

Van makelaar tot mantelzorger
“Mensen kunnen en moeten langer zelfstandig blijven wonen. Bij de bewustmaking daarvan weten we ons gesteund door goed contact met actieve, lokale ondernemers. We zien dat terug in onder meer hun inbreng bij de kernbezoeken en bij de infomarkten. Een mooi voorbeeld is ook de makelaar die duidelijk oog toont voor aangepaste woningen. En bij de voornaamste woningcorporatie in deze omgeving, Salland Wonen, staat de bouw van seniorenwoningen hoog op de lijst. Ook wil ik hier onze burgers noemen. We zijn erg blij dat veel mantelzorgers in Olst-Wijhe eraan bijdragen dat hun naasten langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. In onze prachtige gemeente met aan de ene kant een rivierenlandschap en aan de andere kant bossen en landerijen is dat allesbehalve een straf.”

Informatiemarkten
De gemeente Olst-Wijhe organiseert in de tweede helft van 2015 een Lang zult u wonen-informatiemarkt in samenwerking met de ouderenbonden en vertegenwoordigers vanuit het lokale bedrijfsleven.

Op de markt krijgt u adviezen, tips en demonstraties van ondernemers en maatschappelijke organisaties om uw huis veiliger, comfortabeler  én energiezuiniger te maken. Daarnaast is er ruime aandacht voor gezond(er) ouder worden. En op de Lang zult u wonen-tentoonstelling kunt u producten bekijken en uitproberen en vragen stellen aan de bouwkundig adviseur.

Zodra meer bekend is over deze infomarkt laten we u dat weten.