Zoekt u bepaalde berichten? Kies dan een trefwoord

Typen, klikken of tikken ... vinden!

‘Hoe krijgen we het dorp in de stad?’

“Al jaren is er de trend dat mensen langer thuis willen blijven wonen. Tegelijkertijd is de overheid de lichtere zorgvormen uit de pakketten gaan halen. Steeds meer mensen beseffen zo dat ze niet naar een verzorgingshuis gaan, tenzij ’t niet meer anders kan.”

Erik Dannenberg, wethouder van Zwolle (nog tot 14 maart 2014) en bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg, wijst er daarbij op dat de verzorgingshuizen meer en meer een wijkfunctie zijn gaan vervullen, bijvoorbeeld met maaltijdservices en dagactiviteiten voor buurtbewoners.

Dakkapel wel, douche-aanpassing niet?
Minder zorg heeft te maken met minder geld. Erik Dannenberg: “Nederland staat wat betreft zorguitgaven in heel Europa aan de top. Maar bij rijk en gemeenten is steeds minder geld beschikbaar. In dat licht moeten we eens nagaan of het niet vreemd is dat we de bouw van een serre of dakkapel wel zelf betalen, maar voor een douche-aanpassing bij de overheid aankloppen.”

Worden we allemaal verplicht mantelzorger?
“Er gaat meer van de samenleving gevraagd worden. Maar ik ga niet zo ver om te zeggen dat we allemaal verplicht mantelzorger worden. Wél moeten we af van het automatisme dat de overheid ’t allemaal wel regelt. Van de vraag ‘Waar heb ik recht op?’moeten we naar de vraag ‘Wat heb ik nodig?’. En het moet weer normaal worden dat we naar elkaar omzien. Of anders gezegd: Hoe krijgen we het dorp in de stad?”

Erik Dannenberg komt aan het woord in deze Lang zult u wonen-video evenals een aantal mede-Zwollenaren.

Lees ook deze artikelen uit Nieuwsbrief #9:
Feiten en cijfers volgens Van Rijn
Nieuw: handig Thuisscanboekje
'Als je aan elke beurs zo'n opdracht zou overhouden ...'