Zoekt u bepaalde berichten? Kies dan een trefwoord

Typen, klikken of tikken ... vinden!

Feest bij Knarrenhof Zwolle!

Voor de heer en mevrouw Holterman is een woondroom uitgekomen: wonen in het eerste Knarrenhof in de wijk Aa-landen in Zwolle. Vandaag kregen zij de sleutel overhandigd door Peter Prak, de bedenker van dit woonconcept.

In 2011 werd bij een aantal 50+-ers het idee geboren voor een gezamenlijk woningproject waar het gaat om meer dan wonen alleen: Knarrenhof. Naast wonen staan noaberschap, zelfredzaamheid en zelfstandigheid centraal. De naam is een geuzennaam en komt van Koot & Bie. Er is moderne woonomgeving gemaakt, geschoeid op het oude hofjes principe.

Jan de Vries, voorzitter Bewonersvereniging Aahof: “De Aahof is een prachtig initiatief om toenemend individualisme in onze samenleving te verminderen. Juist kwetsbare ouderen komen, als we niet oppassen, met elkaar steeds meer in een isolement en lopen het risico te vereenzamen. Ik heb er veel zin in om samen met mijn vrouw goede buren te zijn".

Het eerste Knarrenhof in Nederland bestaat uit 34 koopwoningen en 14 sociale huurwoningen. Het is door samenwerking mogeljjk gemaakt. De provincie Overijssel verstrekte startsubsidies om de Stichting Knarrenhof op gang te helpen, de gemeente Zwolle bood exclusiviteit aan de Stichting Knarrenhof, Trebbe financiert en realiseert het project, deltaWonen neemt 14 woningen voor de sociale verhuur af.

Een mooi initiatief! Welke gemeente volgt?