Zoekt u bepaalde berichten? Kies dan een trefwoord

Typen, klikken of tikken ... vinden!

Derde levensfase is ‘geschenk van deze eeuw’

Toen het pensioen ooit werd bedacht was de levensverwachting vanaf de pensioenleeftijd nog zo’n vijf jaar. Inmiddels worden we met z’n allen een stuk ouder. Volgens dagblad Trouw leggen we onze gepensioneerden tegenwoordig een ‘verplichte vakantie’ op van zo’n 15 jaar. En de vraag is: hoe gaan we om met deze extra, derde levensfase? Waar moeten we ons op voorbereiden nu we niet alleen ouder worden, maar ook geacht worden zelf meer regie te nemen en voor onszelf en voor anderen te zorgen? 

Meer ouderen dan jongeren in 2050

Dagblad Trouw deed onderzoek naar de extra levensfase die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben. De krant heeft een hele serie gewijd aan de groep ‘young elderly persons’, de zogenaamde yeps. Mensen tussen de 55 en 75 die nog vit en fitaal zijn en zich niet bekommeren over de oude dag waarop zij misschien afhankelijk zijn of worden van anderen. Er is steeds meer aandacht voor deze groep jonge ouderen. En dat is niet voor niks. “Rond 2050 zullen er in ons land voor het eerst meer ouderen (50-plus) dan jongeren zijn”, schrijft Trouw. Volgens hoogleraar Nardi Steverink en Kees Penninx, adviseur op het gebied van de ouder wordende samenleving is de derde levensfase ‘het geschenk van de eeuw’, maar weten we niet hoe we dit cadeau moeten uitpakken. 

Geen voorbereiding voor later

Trouw interviewde niet alleen verschillende deskundigen over de derde levensfase en jonge ouderen, ook deed het dagblad samen met I&O Research onderzoek naar de manier waarop jonge ouderen zich voorbereiden op hun echt oude dag. De dag waarop ze afhankelijk zijn van anderen en hulp nodig hebben. Uit het onderzoek blijkt dat de grote groep jonge ouderen zich niet of nauwelijks voorbereidt. Hun woningen zijn niet levensloopbestendig en ook financieel laat de voorbereiding te wensen over. “Het verbaast mij niet, maar je vraagt je wel af hoe dat nou kan”, reageert hoogleraar Nardi Steverink in Trouw. “Een forse meerderheid zegt dat zijn huis niet geschikt is, maar bijna niemand die zich afvraagt of daar iets aan gedaan moet worden.”

 

Meer lezen? Bekijk het project ‘de yep van tegenwoordig’ op de website van Trouw