De Blijverslening in uw gemeente

Lang zult u wonen en de Blijverslening in uw gemeente

Bent u werkzaam bij een gemeente en bezig met de mogelijke invoering van de Blijverslening of Verzilverlening? Of biedt u de Blijverslening al aan? Als campagnebureau ondersteunen we gemeenten bij de informatievoorziening aan inwoners die daarvoor nodig is. Lang zult u wonen is een beproefde bewustwordingscampagne die in tientallen gemeenten in Nederland wordt ingezet. De combinatie van bewustwording en het aanbieden van een financieel instrument als de Blijverslening of Verzilverlening zorgt ervoor dat uw inwoners tijdig gaan nadenken over het wonen op hun oude dag, maar ook tot concrete oplossingen overgaan.

Bewustwording: daar begint het mee

Bewustwording is een belangrijke stap in de communicatie over de Blijverslening en Verzilverlening. Veel inwoners zijn (nog) niet bezig met hun oude dag of willen daar (nog) niet over nadenken. Ze zien de noodzaak niet en zijn niet op de hoogte van de vele mogelijkheden die er zijn. De kans dat ze spontaan bij u als gemeente aankloppen voor een Blijverslening of Verzilverlening is daarom klein. Met de campagne van Lang zult u wonen maken we mensen op een prettige manier bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

De campagne: kies uw eigen communicatiepakket

De campagne Lang zult u wonen voorziet in praktische tips en adviezen. Lang zult u wonen helpt inwoners op verschillende manieren bij het nadenken over het tijdig verbeteren van hun woning, maar zet ze ook aan tot actie. Hiervoor bieden wij gemeenten verschillende communicatiepakketten aan waarmee u een volwaardige campagne kunt voeren. Als gemeente hoeft u dus niet zelf het wiel uit te vinden. Lang zult u wonen beschikt over foldermateriaal met tips per ruimte, speciale adviezen voor wonen met dementie, een uitgebreide website en daarnaast beschikt Lang zult u wonen over een reizende tentoonstelling die u kunt inzetten op een informatiemarkt of evenement.

Het delen van kennis over levensloopbestendig wonen

Lang zult u wonen deelt als kennispartner op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen graag haar expertise op het gebied van levensloopbestendig wonen. Lang zult u wonen is sinds 2013 actief in tientallen gemeenten in Nederland en beschikt over veel ervaring en een groot netwerk. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het in kaart brengen van de wensen en behoeften van de doelgroep en zorgen dat u niet alleen de Blijverslening invoert, maar uw inwoners ook overtuigt van het nut en de noodzaak om hun woning tijdig aan te pakken. Zodat zij langer, veiliger en comfortabeler kunnen blijven wonen in het huis en de buurt waar zij nu wonen.

Interne en externe communicatie

Lang zult u wonen verzorgt niet alleen een bewustwordingscampagne voor inwoners, wij kunnen u als gemeente ook ondersteunen bij de interne communicatie. Denk hierbij aan de juiste afstemming tussen de verschillende domeinen op het snijvlak wonen, welzijn en zorg. Maar ook aan de communicatie met externe stakeholders. Verschillende partijen in uw gemeente kunnen bijdragen aan het succes van de Blijverslening en Verzilverlening en de bewustwording. Het samenwerken op lokaal en waar mogelijk regionaal niveau heeft daarom altijd de aandacht van Lang zult u wonen.

Netwerken verbinden en samenwerken

Om samenwerking te stimuleren op het gebied van bewustwording en de introductie van de Blijverslening of Verzilverlening werkt Lang zult u wonen in veel gemeenten samen met lokale partners. Denk hierbij aan aannemers, installateurs, woningcorporaties, hulp- en zorgverleners zoals fysiotherapeuten en ergotherapeuten, plaatselijke ouderenbonden, maar ook vrijwilligersorganisaties die vaak en veelvuldig contact hebben met uw doelgroep. Op landelijk niveau werkt Lang zult u wonen samen met branche-organisaties zoals Bouwend Nederland, Uneto-VNI, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en de stichting Samen Dementievriendelijk.

Projectmanagement

Als gemeente kunt u ook een beroep doen op Lang zult u wonen voor het projectmanagement. Wij stellen dan samen met u als gemeente een plan van aanpak op waarin alle stappen staan beschreven voor de communicatie rondom de Blijverslening en Verzilverlening. Daarnaast zorgen we ervoor dat u een handig draaiboek krijgt van de te nemen stappen en acties. Wilt u nog verder ontzorgd worden, dan kunnen we ook de uitvoering voor u als gemeente regelen.

Meer informatie voor gemeenten

Wilt u als gemeente (of provincie) de Blijverslening of Verzilverlening onder de aandacht brengen? We gaan als Lang zult u wonen graag met u in gesprek over de mogelijkheden en verschillende manieren waarop wij u als gemeente kunnen ondersteunen.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met Maria Walters.

Email: maria@langzultuwonen.nl