Zorgmies regio Zwolle

ZorgMies regio Zwolle: maakt het leven thuis leuker

De belangrijkste taak van onze ZorgMies is u gezelschap houden en een luisterend oor bieden. Daarnaast kan zij of hij u ondersteunen bij onder meer de volgende dagelijkse activiteiten:

  • Hulp in de huishouding, samen koken, boodschappen doen
  • Wandelen of een uitstapje maken, onderhouden van sociale contacten
  • Samen lezen of een spelletje doen
  • Begeleiding naar arts of therapeut
  • Klusjes in en rond het huis

Ook kan onze dienstverlening ingezet worden als vervangende mantelzorg (respijtzorg) zodat zorgtaken tijdelijk worden overgedragen aan een ZorgMies en de mantelzorger even “op adem” kan komen. Te denken valt hierbij aan praktische of huishoudelijke hulp of sociaal emotionele ondersteuning.

Contactpersoon ZorgMies:

Gineke Meering en Majanka Heesemans
ZorgMies Nederland Regio Zwolle
T 038-7820560
zwolle@zorgmies.nl
W www.zorgmies.nl