Zoekt u bepaalde berichten? Kies dan een trefwoord

Typen, klikken of tikken ... vinden!

ANBO: eerder voorbereiden op woonsituatie latere leeftijd

We moeten ons eerder voorbereiden op onze woonsituatie op latere leeftijd. En het moment waarop we met pensioen gaan is daar een goed moment voor. Dat zegt Renée de Vries van ouderenbond ANBO in een interview op Nu.nl. “Denk na over wat je wilt en begin met sparen”, is het advies.

Senioren denken nog niet ver vooruit
De ANBO signaleert dat veel senioren niet ver vooruit denken als het gaat over hun woonsituatie en dat ze hun gezondheid vaak beter inschatten dan deze daadwerkelijk is. Volgens de ANBO is het belangrijk dat mensen zich bewuster worden van hun eigen verantwoordelijkheid. Ook Bouwend Nederland onderschrijft dat. “De huidige generatie ouderen heeft zich minder voorbereid. Daardoor zijn aanpassing aan hun woning vaak acute haastklussen of moeten mensen noodgedwongen alsnog verhuizen”, zegt Desirée van der Jagt van Bouwend Nederland in hetzelfde artikel.

Driekwart 70-plussers heeft nog geen enkel initiatief ondernomen
Eerder dit jaar bleek al uit onderzoek van de Stichting Zilver Wonen dat driekwart van de 70-plussers nog geen enkele actie heeft ondernomen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Terwijl dit de nadrukkelijke wens is van de overheid, maar ook van de bewoners zelf. De meeste ondervraagden gaven aan het nog ‘te vroeg’ te vinden om hierover na te denken. Van de 70-plussers zei 24% wel maatregelen te hebben genomen om langer zelfstandig te kunnen wonen. De meeste mensen zijn begonnen met het beter toegankelijk maken het toilet, ook vervangen steeds meer ouderen hun bad door een inloopdouche.