Aanpak

Lang zult u wonen is het motto en de naam van een campagne die in vrijwel alle Overijsselse gemeenten loopt. De bewustwordingscampagne is erop gericht Overijsselaars vroegtijdig aan te zetten tot aanpassen van hun woning: maak nu uw woning al veiliger en comfortabeler, daar heeft u nu en nog heel veel jaren plezier van.

 

Het voeren van een bewustwordingscampagne is één van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen in het rapport van Tehuis naar thuis. We besteden aandacht aan de fysieke én mentale gevolgen van het ouder worden (met name dementie; een groeiende groep mensen die ook langer thuis woont).

Samen kom je verder
De campagne steunt op een totaalconcept met inzet van een brede mix van communicatiemiddelen en activiteiten (o.a. in samenwerking met ouderenbonden en vrouwenorganisaties). Provincie Overijssel heeft door haar ondersteuning mede gezorgd voor een vliegende start van Lang zult u wonen. De gemeenten is overigens de vrije keuze gelaten om wel of niet deel te nemen aan de campagne. Dat liefst 22 van de 25 Overijsselse gemeenten meedoen, geeft aan dat een gezamenlijke aanpak breed wordt gedragen.

Inmiddels hebben ook gemeenten van buiten Overijssel belangstelling getoond om bij de campagne aan te haken. Een ontwikkeling waar wij groot voorstander van zijn. De gemeenten Doetinchem, Schiedam en Groningen hebben inmiddels de stap tot deelname gezet. Op deze manier maken zij gebruik van hetgeen ontwikkeld is en hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden.

Op tv
In 2013 en met een herhaling begin 2014 zond RTV Oost een 8-delige serie over Lang zult u wonen uit. In de serie die ook door veel mensen buiten provincie Overijssel was te ontvangen, werd onder meer de aanpassing van twee woningen gevolgd. Ook kwamen er deskundigen aan het woord en keken we binnen bij mensen die in huis al zaken hebben aangepakt. In 2015 is er een tweedelige dementie special gemaakt. Wilt u de serie zien? Op onze website vindt u alle afleveringen. In september en oktober 2016 zijn wij te zien bij het RTL4 programma Mij een zorg!

Digitaal, op papier en live informeren
Een reizende tentoonstelling met veel praktische voorbeelden en tips kan door de deelnemende gemeenten worden gehuurd en voor eigen gebruik ingezet. Bijvoorbeeld op een lokale Lang zult u wonen-markt. Ook in een tiental bouwmarkten in de provincie zijn producten te zien en te koop, die het veiliger en comfortabeler wonen mogelijk maken.

Daarnaast zijn er de Lang zult u wonen-folders, waarbij elke gemeente in de basisfolder een of meer pagina’s met eigen informatie kan opnemen. Wie de eigen woning op aanpassingsmogelijkheden wil onderzoeken, heeft met de thuisscan een prima hulpmiddel in handen.

Ook bieden wij de mogelijkheid lokale Lang zult u wonen-vrijwilligers te werven en te scholen. Het heeft onze voorkeur dit samen met het lokale welzijnswerk of de lokale ouderenbonden en vrouwenorganisaties te doen. Deze vrijwilligers kunnen op huisbezoek of bijvoorbeeld informatiemiddagen organiseren in de buurt(huizen).

Wil u meer weten over de Lang zult u wonen aanpak of de kosten van deelname? Stuur dan een mail naar maria@langzultuwonen.nl